Biochar Wat is Biochar? Biochar is vereenvoudigd gezegd ‘verkoolde’ biomassa, dat op een speciale manier is gemaakt. Het lijkt op houtskool maar heeft een andere structuur, samenstelling en kwaliteit. Het wordt gemaakt middels een modern technisch proces dat pyrolyse heet. Biochar wordt gemaakt van natuurlijk organisch materiaal zoals agrarische residuen, mest, hout etc. De feedstock verschilt per regio. Dit schone product dat gebruikt wordt als bodemverbeteraar noemt men Biochar. Pyrolyse betekent thermische ontleding, verwarming van het product zonder dat het verbrandt (door de afwezigheid van zuurstof). Hierbij komt Biochar en biogas vrij. Een modern proces zorgt ervoor dat er geen belastende emissies zijn en dat het proces op zijn eigen energie werkt. Hierbij is er dikwijls sprake van een overschot aan biogas waarvan elektriciteit gemaakt kan worden of het gas kan gebruikt worden om biomassa te drogen. Bij bepaalde snelle pyrolyse processen komt een vorm van bio-olie vrij die voor nieuwe toepassingen worden gebruikt. Bio-olie is hierbij het doel. Landbouw, bodemvruchtbaarheid Biochar is een krachtige bodemverbeteraar door zijn unieke eigenschappen. Biochar is van toegevoegde waarde gebleken op verschillende plaatsen in de wereld. Zelfs onder meer extreme omstandigheden levert Biochar een essentiële bijdrage aan de bodem en de gewassen. Qua werking zijn er grote overeenkomsten met de toepassing van goede organische bemesting en een hoog organische stofgehalte in de bodem. Het grote verschil is dat Biochar stabiel is in de bodem en heel lang aanwezig blijft. Normale organische bemesting vergaat daarentegen snel (enkele jaren). Biochar bezit meerdere krachtige fysieke eigenschappen welke van waarde zijn. Goede Biochar is zeer poreus met een enorm specifiek oppervlakte, een soort actieve koolstof. Hierdoor wordt in deze structuur zeer goed water vastgehouden. Biochar is daarbij een enorm huis voor micro organismen. Zij groeien en huisvesten zich in de nano en micro poriën van de Biochar. Vervolgens houdt Biochar heel goed nutriënten / bemesting vast in plaats van dat dit in grote uit spoelt. Over het algemeen heeft Biochar een liming effect waardoor de Ph waarde verbetert. Het is ondertussen ook gebleken dat Biochar werkt tegen de verzilting van de bodem. Wereldwijd zijn er 54 universiteiten met Biochar werkzaam plus vele onderzoeksprogramma’s. Australië Biochar ontwikkelt zich op dit moment goed in Australië. Hier wordt het al op grotere schaal toegepast in de landbouw en de overheid stimuleert dit. Australië wordt hard getroffen door de klimaat verandering met meer en hevigere droogtes. Er wordt gesproken over het verloren continent. Biochar is hier een wapen / strategie van landbouwers tegen de klimaatverandering en voor voedselveiligheid. De onderstaande boomfiguur geeft waargenomen effecten van Biochar weer.
carbon farming - duurzame landbouw
Biochar Nederland www.bio-char.eu
Home Biochar Terra preta Werking Presentatie Carbon cyclus Pyrolyse Germany Links Klimaat Contact Biochar,  Climate Saving Soils, CO2 opslag, duurzame landbouw Biochar,  Climate Saving Soils, CO2 opslag, duurzame landbouw Biochar,  Climate Saving Soils, CO2 opslag, duurzame landbouw Biochar,  Climate Saving Soils, CO2 opslag, duurzame landbouw