Klimaatverandering   De klimaatverandering treft direct de landbouw wereldwijd. Langdurige en heftige droogtes en aan de andere kant teveel water worden aan de akker gepresenteerd. Combineert u dit eens met de eis om de voedselproductie te verdubbelen omstreeks 2050. De klimaatverandering heeft de potentie om onze manier van leven drastisch te veranderen. Zonder voorspellingen te doen, zijn de huidige ontwikkelingen die zich voltrekken al voldoende om ons te waarschuwen. Leest u verder. Klimaatgeschiedenis Het klimaat is uiterst stabiel geweest de afgelopen 10.000 jaren. In deze periode heeft de mens zich verder kunnen ontwik- kelen door de ontginning van landbouw. Het klimaat is een mondiaal systeem, en het is een zeer gevoelig evenwicht gebleken. De klimaatgeschiedenis tot 80 miljoen jaren terug is in kaart gebracht door de wetenschappers. Zaken als CO2 en temperatuur kunnen heel nauwkeurig worden vastgesteld middels boringen in de zeebodem. Ook het niveau van de zeespiegel is bekend. Duidelijk is dat de temperatuur van de planeet het CO2 niveau volgt, deze hebben een causaal verband met elkaar in de klimaatgeschiedenis.   De planeet warmt nu op. De gemiddelde temperatuur op aarde is met bijna 1 graden Celsius gestegen sinds de industriële revolutie. De temperatuurstijging zet zich ook in een snel tempo verder voort. De jaren 2010 was het warmste decennium ooit, de jaren 2000 was het op 1 na warmste decennium, de jaren 1990 was op 2 na warmste decennium sinds mensenheugenis. Warmte records wereldwijd worden gebroken. De temperaturen van de oceanen stijgen mee. Effecten worden goed zichtbaar en voelbaar. Veranderingen worden gewoon al waargenomen. Klimaatsysteem Bij de opwarming komt er meer waterdamp in de atmosfeer. Deze waterdamp is de motor van het klimaat en het weer. Een hogere temperatuur en meer waterdamp leiden tot meer weersextremen; frequentere en hevigere stormen - orkanen - (extreme) regenval. Effecten hiervan zijn meer bodemerosie, meer stormvloeden, meer overstromingen. Weers- en klimaatpatronen veranderen. Alleen al door de opwarming van het zeewater, stijgt de zeespiegel (omdat water uit zet). Het ene uiterste in het weer, zorgt voor het ander uiterste op een andere plaats op de wereld. Dit met elkaar verbonden. Meer, intensere, langdurige en structurele droogtes. Bij warmer weer, drogen de bodems aanzienlijk meer uit. Dit heeft impact op complete regio’s of landen. Dit betekent een grote impact op het klimaatsysteem. De temperatuurstijging heeft een steeds groter effect op het weer. Langdurige droogtes, hittegolven, extreme regenval, overstromingen en krachtige orkanen.  De patronen zijn al duidelijk zichtbaar en voltrekken zich. De extremen kunnen een ongekende omvang hebben. 2011 was het jaar van extreem weer, dat vele records brak. De droogte in Rusland was 2 keer omvangrijker dan de ergste droogte sinds mensenheugenis. Misoogsten en brosbranden waren het gevolg. 50.000 Russen stierven hieraan. De regen die zou moeten vallen, trok vanuit het Caribische gebied over Europa en Rusland naar Pakistan waar het voor enorme overstromingen zorgde. Hier viel 6 keer de normale regenval boven op de moessons. Dit is een pakkend voorbeeld. De klimaatgeschiedenis laat zien dat de gevolgen een enorme mondiale impact kunnen hebben als niveaus van broeikas gassen veranderen. In potentie kan dit het leven op de planeet veranderen. Het klimaat is min of meer een slapende reus geweest. Klimaatverandering is géén lineair proces en er bestaan zogenaamde ‘tipping points’ / omslagpunten die gevaarlijk zijn. Processen worden dan onomkeerbaar. Een voorbeeld hiervan is het vrijkomen van het opgeslagen methaan in de permafrost. Als de permafrost meer en meer ontdooit, komt het opgeslagen methaan vrij. Methaan is tot 21 keer een sterker broeikasgas dan CO2. Dit leidt tot een versnelling van de opwarming, waardoor de permafrost meer ontdooit. Dit wordt dan een vicieuze cirkel waarop niemand nog enige controle meer over heeft. Mondiaal De klimaatcrisis is een mondiaal probleem, maar is ook gelinkt met andere wereldwijde problemen. De mens is een zelf een geologische factor geworden voor de planeet. De enorme groei van de wereldbevolking, het aanboren van fossiele brandstof- fen, landgebruik, ontbossing, intensieve landbouw, chemische vervuiling, industrialisatie zijn drijvende krachten hierachter. CO2 niveaus In de afgelopen 650.000 jaren, is het CO2 niveau nooit boven de 300 ppm geweest (parts per miljion). IJstijden zitten hierbij. Door het verbranden van fossiele brandstoffen in combinatie met het landgebruik, is het CO2 niveau in de wereld al uitgekomen op 392 ppm. Op basis van de klimaat geschiedenis, zijn dit gevaarlijke waarden voor het klimaat. Door de geprognoticeerde economische groei, kan de uitstoot zelfs nog een keer gaan verdubbelen.
Biochar Nederland www.bio-char.eu
carbon farming - duurzame landbouw
Home Biochar Terra preta Werking Presentatie Carbon cyclus Pyrolyse Germany Links Klimaat Contact Warmtebeeld van een depressie The price of carbon