Terra preta des indio Ze worden ook wel ‘Amazonian dark earths’ genoemd. De Nederlandse wetenschapper Wim Sombroek heeft als bodem- wetenschapper de terra preta bodems in het Amazone regenwoud herontdekt. Dit zijn oude nederzettingen van de inheemse indianen en komen voor langs de Amazone en de Rio Negro onder andere. Vroeger was het Amazone een dichtbevolkt gebied en er leefden naar schatting zo’n 10 miljoen indianen. Niet in een grote stad, maar in allemaal kleine dorpen met een mozaïek aan kleine landbouw akkers. Dit leverde een grotere biodiversiteit op dan het huidige regenwoud zelf. De eerste ontdekkingsreizigers waren zeer verbaasd toen ze het gebied bezochten, dat had men helemaal niet verwacht. Met beschreef het als eldorado. Echter, deze populatie is grotendeels uitgestorven door de ziektes die de Spanjaarden hebben meegenomen. De nederzettingen hadden een omvang van dorpjes tot enkele hectares. Echter, tezamen had dit een omvang zo groot als Duitsland.  Ondanks dat het Amazone gebied zelf weinig vruchtbaar is, zijn deze Terra Preta gronden juist zeer vruchtbaar. De bodem kent een houtskool cultuur met een mix van overig afval als visgraten, botten, scherven van potten en ‘GFT’ afval. Dit zijn dikke lagen zwarte gronden geworden. Ze hebben ook een hoog organische stof gehalte en zijn rijk aan mineralen. Ook na duizenden jaren zijn de bodems nog zeer vruchtbaar. De oudste terra preta gronden zijn 8.000 jaren oud.  De indianen beschikten niet over chemische kunstmest. Maar toch kon men heel lang landbouw bedrijven op een grond die van nature een slechte vruchtbaarheid heeft. Dit heeft decennia en millennia productiviteit opgeleverd, oftewel duurzame landbouw. Deze eigenschappen van Biochar en werking in de bodem worden opnieuw ontdekt. De wondere wereld van Biochar en terra preta is zeer uitgebreid zoals u kunt begrijpen. Hiernaast ziet u voorbeelden van de dikke zwarte bodems.
carbon farming - duurzame landbouw
Biochar Nederland www.bio-char.eu
Home Biochar Terra preta Werking Presentatie Carbon cyclus Pyrolyse Germany Links Klimaat Contact Biochar,  Climate Saving Soils, CO2 opslag, duurzame landbouw Biochar,  Climate Saving Soils, CO2 opslag, duurzame landbouw Biochar,  Climate Saving Soils, CO2 opslag, duurzame landbouw Biochar,  Climate Saving Soils, CO2 opslag, duurzame landbouw